RE-INTEGRATIE

Een werkgever heeft, conform de Wet Verbetering Poortwachter, de plicht om medewerkers die uitvallen te begeleiden in hun re-integratieproces.

Re-integratie 1e spoor

Re-integratie 1e spoor betekent begeleiding van uw werknemer bij terugkeer in eigen (aangepast) werk of ander werk binnen uw bedrijf. Zowel u als werkgever als uw werknemer moeten zich inspannen om (volledige) werkhervatting mogelijk te maken.

Tijdens dit traject onderzoekt en adviseert WerkEssentie of er voor uw werknemer passende arbeid binnen uw bedrijf is.

Re-integratie 2e spoor

Is een werknemer langdurig niet in staat om zijn eigen werk wegens ziekte uit te voeren en is terugkeer bij eigen werkgever niet meer mogelijk, dan is passend werk bij een andere werkgever de volgende optie.

Het kan soms al snel duidelijk worden dat uw zieke werknemer niet meer binnen uw bedrijf aan de slag kan. Als dit het geval is, dan dient zo spoedig mogelijk het zogenoemde re-integratie 2e spoor gestart te worden. 

RE-INTEGRATIE SPOOR 2 TRAJECT

Om te beginnen ga ik in gesprek met werkgever en werknemer. Bij de start van een traject is het van belang dat niet alleen de uitgangspositie (opleiding, ervaring, beperkingen) bekend is, maar ook dat duidelijk wordt welk  einddoel wordt nagestreefd en welke activiteiten daarvoor moeten worden ondernomen.

Ook de frequentie van afspraken en rapportage momenten komen aan de orde. Daarnaast is “de klik” belangrijk voor een succesvolle re-integratie.  

WERKWIJZE

TRAJECTPLAN

Het traject is gericht op structurele (duurzame) werkhervatting en dit wordt vastgelegd in een trajectplan. Hierin worden de re-integratie belemmerende factoren, maar ook de kansen, in kaart gebracht.

VERBORGEN VERLIES

Rouw en Verlies: Gesprekken over verwerking van het verlies van de functie en van het ideaal. Leren denken in mogelijkheden. Een andere baan zoeken is geen eenvoudige opgave en brengt heel veel gevoelens en emoties met zich mee. “Ik geef aandacht aan het verlies, zonder dit kan een anderen weg niet bewandeld worden”

ANALYSE & VERSTERKING  

 • Wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik. loopbaanonderzoek. Vaststellen zoekrichting en eventueel benodigde scholing.
 • Opstellen van curriculum Vitae /persoonlijk profiel Sollicitatietechnieken (schriftelijk en mondeling solliciteren, sollicitatiegesprek, presentatietechnieken)
 • Solliciteren: Gebruik maken van de aanwezige vacaturebronnen Opbouw en gebruik maken van netwerken. Psychologische testen. Vacatures analyseren
 • Social media leren gebruiken
 • Zakelijke fotoshoot
 • Uitleg WIA

COACHING

 • Aanbieden geschikte vacatures
 • Netwerk WerkEssentie inzetten.
 • Introductie bij werkgevers en intermediairs
 • Inzet Jobsearch
 • Jobcoaching bij nieuwe werkgever
 • Nazorgperiode bij het vinden van een oplossing, ca. 2 maanden
 • Rapportage aan werkgever met eindresultaat

OFFERTE AANVRAGEN

1 + 0 = ?