“Personeel is uw grootste kapitaal, gemotiveerd personeel is een groot goed & gezond personeel is wat iedere werkgever wil”

“Personeel is uw grootste kapitaal, gemotiveerd personeel is een groot goed  & gezond personeel is wat iedere werkgever wil”

Heeft u een vraag over een verzuimende medewerker of functioneert een medewerker niet zoals u zou willen?

Ik kan ondersteunen en adviseren bij:

  • Verzuimbegeleiding: Ik werk binnen de kaders van de wet verbetering poortwachter. Meer info
  • Re-integratie coaching; gericht op verzuimpreventie en terugkeer naar werk. Spoor 1, 2 en 3 trajecten. Meer info
  • Outplacement, ook nieuwe stijl! Meer info
  • Burn-out begeleiding
  • Coaching als interventie bij knelpunten in de arbeids- en/of privésituaties.